Politehnička škola Kragujevac
Смена Б
Školska godina: 2014/2015.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 22. ceптембар 2014.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345671234567123456712345671234567
1.Алексић Љупка
III-10
IV-8
IV-8
IV-8
III-10
IV-8
2.Јанковић Славица
III-10
II-10
III-10
II-10
III-10
3.Ашанин Милица
I-15
I 9
I 9
4.Васиљевић Стефан
II-12
III-10
IV-8
IV-10
II-11
II-14
II-16
III-11
IV-9
IV-13
5.Бејатовић Јелисавета
IV-10
IV-11
IV-9
IV-12
III-17
IV-8
IV-12
IV-9
IV-10
IV-8
IV-9
IV-11
IV-10
IV-11
IV-11
III-17
IV-8
IV-12
III-17
6.Бербаков Миливоје
III-15
III-15
III-17
I 13
II-15
I 12
III-15
III-17
IV-12
II-15
I 12
IV-12
I 13
7.Блаћанин Оливера
II-10
I 10
I-14
II-14
II-10
I-14
I 10
II-14
I 10
8.Вранић Ана
II-13
III-17
III-15
II-12
III-17
III-15
III-13
II-12
II-13
III-13
9.Вучићевић Драгана
10.Габарић Милан
II-12
I 12
I 12
II-12
11.Гаљак Марко
IV-11
IV-12
II-9
II-10
III-12
III-15
III-18
I 13
I 12
II-13
III-13
III-16
III-14
I 9
I 10
I-15
I 11
I-14
12.Гаљак Смиља
II-15
III-15
III-14
II-15
III-14
III-15
III-15
II-13
III-14
II-15
III-14
13.Голубовић Петар
II-9
II-11
I 13
I-14
II-11
I 13
II-9
I-14
14.Ђокић Аца
II-11
III-10
I 9
I-14
I 11
III-10
I 10
III-12
15.Ђокић Марија
I 13
II-9
II-15
I 10
I 10
I 13
I 10
I 9
II-9
16.Ђокић Слободан
I-15
I-15
I-15
I 11
I 12
I 9
I-15
I 10
17.Цветковић Малиша
II-12
III-13
III-12
III-13
I-15
II-12
III-12
18.Ђорђевић Мирјана
III-16
I 11
III-12
I 9
III-12
I 11
III-12
III-16
I 9
I 9
III-13
I 11
I 9
III-13
III-12
I 11
I 9
III-12
III-13
19.Ђукић Марко
III-13
III-13
II-12
II-13
II-12
IV-10
IV-11
II-14
IV-10
II-13
III-13
III-13
III-13
IV-11
III-13
II-14
20.Ђурић Јасмина
21.Петровић Саша
II-13
II-14
II-15
II-14
II-13
22.Ерац Владимир
III-17
IV-12
II-14
IV-13
II-14
IV-11
II-14
II-14
III-17
IV-12
IV-11
IV-13
23.Живановић Василије
II-11
III-18
IV-10
IV-11
I-15
IV-10
III-18
III-16
IV-11
II-11
I 9
I 9
I-15
III-16
II-10
II-9
II-10
II-9
I-14
I-14
24.Живојиновић Ирина
I 10
I 10
I 9
I 9
25.Живановић Јасмина
II-10
IV-8
I-15
III-11
26.Сикимић Ивана
I-14
I-14
I-14
I 9
I 9
27.Јанић Јована
III-16
III-11
I 10
I 9
II-14
I 12
III-10
IV-8
I 9
III-11
I 10
IV-9
II-14
II-10
I 12
IV-8
III-16
II-14
III-10
IV-9
II-10
28.Јанковић Јелена
IV-9
III-11
IV-9
IV-9
III-11
29.Јевтић Милан
II-9
II-12
I-15
II-13
II-12
I 10
I 12
I 11
II-10
II-13
I 11
II-9
I 13
II-10
II-11
I 12
I 10
I 13
I-15
II-11
30.Јелић Биљана
IV-12
II-15
IV-13
II-15
III-14
I 13
II-16
III-18
II-11
I 13
III-12
III-12
IV-13
III-18
II-9
II-9
II-16
IV-12
I 13
III-14
II-11
31.Јелић Зоран
IV-11
III-14
III-14
IV-13
IV-11
III-14
III-15
III-15
III-15
III-15
IV-11
IV-13
32.Јовановић Јасминка
II-9
III-15
III-10
III-11
III-10
III-15
III-10
III-11
II-9
III-10
III-10
II-14
II-9
III-11
III-15
II-14
III-10
II-9
III-11
33.Кањевац Ненад
II-14
III-14
II-14
III-14
II-14
34.Катић Хранислав
I 11
II-11
III-18
II-13
II-15
I 10
I-14
I-14
I 10
II-15
I-14
I 11
III-18
II-11
35.Максић Јелена
II-9
II-9
II-9
II-10
IV-8
I-15
III-10
III-11
36.Којић Катарина
III-11
III-12
III-10
III-15
III-12
III-10
III-16
III-11
III-14
III-13
III-16
III-11
III-15
III-13
III-10
III-12
III-12
III-15
III-13
III-14
III-14
37.Крстић Снежана
IV-13
III-16
I-14
I 11
IV-10
III-16
II-14
I 11
II-14
I-14
IV-13
IV-10
38.Лазаревић Оливера
II-16
II-11
II-11
II-12
II-15
II-13
I 9
39.Луковић Гордана
III-11
III-11
IV-9
II-9
II-10
IV-9
II-10
II-15
II-9
II-15
40.Луковић Ненад
IV-13
II-12
I 13
I 12
II-14
III-15
I 10
IV-12
II-12
II-12
III-15
I 13
I 10
IV-12
I 11
II-13
IV-13
II-13
II-14
I 11
I 12
41.Лучић Марина
II-13
I 12
I 9
II-9
II-12
I 11
I 13
I 11
II-13
I 12
I 9
II-12
I 13
II-9
42.Мат1
I-14
I-14
I-14
I-14
43.Ђорђевић Драгица
II-12
II-12
II-12
II-12
44.Филиповић Анђелка
III-18
II-15
III-17
III-18
II-15
II-15
III-17
45.Малешевић Јован
III-11
III-11
IV-9
III-11
IV-9
IV-9
III-11
46.Манојловић Ивана
I 9
I 11
I 10
I 11
I 12
I 10
I-14
I 13
I 9
I 12
I 13
I 11
I-14
47.Мијаиловић Јелена
II-9
IV-13
II-16
II-16
III-18
II-9
II-9
IV-13
III-18
48.Јовановић Марија
49.Радовић Ивана
50.Михајловић Биљана
II-15
II-10
II-12
III-18
I 13
II-15
II-16
IV-9
I 9
51.Миленовић Снежана
III-18
II-12
I 12
I 13
II-13
III-12
IV-8
IV-10
I 12
II-12
IV-10
IV-9
III-12
IV-8
II-13
II-13
III-18
I 11
IV-9
I 13
I 11
52.Миливојевић Иван
III-14
IV-10
III-14
IV-10
III-14
III-12
IV-10
IV-10
III-10
53.Милићевић Ивана
IV-11
I-15
I-15
IV-11
54.Гаљак Милица
II-9
II-10
III-12
II-16
II-13
I 11
III-12
I 13
II-10
II-9
II-13
I-15
I-15
II-16
II-9
II-9
III-12
II-16
55.Машинство НН
II-11
56.Милосављевић Слобода
III-10
III-13
III-11
III-11
III-13
III-10
57.Милошевић Филип
IV-13
IV-13
IV-13
III-16
III-16
58.Милинковић Радош
III-12
II-16
II-11
II-12
II-12
II-10
III-12
II-9
II-11
II-9
II-10
II-16
59.Миленковић Сузана
60.Минић Тања
II-9
III-15
I 12
II-13
III-13
III-16
II-14
III-11
III-14
IV-13
I 10
I-15
I 11
I-14
61.Митровић Јелена
I-15
62.Мутавџић Саша
III-17
III-17
III-16
III-17
III-16
63.Недић Ђукић Биљана
III-11
III-10
III-11
III-13
III-10
III-13
III-11
64.Николић Игор
65.Николић Марина
IV-10
IV-8
IV-9
IV-8
IV-12
IV-9
IV-8
III-14
IV-10
IV-12
IV-8
IV-12
IV-9
III-14
66.Саобраћај НН2
IV-11
IV-12
IV-12
III-15
III-15
IV-11
IV-12
III-15
IV-12
67.Саобраћај НН1
IV-11
IV-11
68.Павловић Славица
III-13
III-12
II-11
II-10
III-11
II-11
II-10
III-12
III-13
II-11
II-16
II-16
69.Пантелић Горица
I 12
II-11
II-10
I 10
I 10
II-11
I 12
I 10
II-10
I 12
II-11
I 10
II-10
II-10
II-11
70.Пауновић Марија
II-16
III-10
II-15
III-12
II-16
III-11
III-10
III-12
III-11
III-11
II-15
71.Пејновић Оља
I 11
I 13
I 12
I 9
I 12
I 10
I 9
I 13
I 12
I-14
I-14
I 12
I 13
I 10
I 9
I 10
I 11
I 11
I-14
72.Перовић Младен
I 10
IV-11
IV-12
I 11
III-12
III-10
IV-8
IV-10
III-17
II-10
II-16
I 12
I 13
I-14
73.Петровић Срђан
I 12
I 11
I 9
I 12
I 9
I-15
I 11
74.Поповић Марија
IV-8
IV-8
IV-9
IV-9
IV-8
75.Поповић Саша
II-14
IV-13
III-14
IV-11
IV-13
III-16
III-16
II-14
III-16
IV-13
II-14
II-14
III-14
IV-13
IV-11
IV-13
IV-13
IV-13
III-14
76.Првић Оливера
III-16
III-16
II-15
II-13
II-13
II-15
77.Савић Снежана
IV-8
IV-10
IV-12
IV-9
IV-10
III-12
IV-8
IV-12
IV-9
78.Филозофија НН
IV-11
IV-11
79.Павловић Данијела
80.Славковић Мирослава
III-17
III-17
IV-12
IV-12
IV-12
III-17
IV-12
81.Симоновић Александра
I 12
I 10
82.Спасојевић Весна
II-11
II-11
II-11
83.Станков Весна
I 13
IV-13
IV-11
I-15
II-13
II-16
II-13
IV-11
I 13
IV-13
I-15
I 13
II-13
IV-11
II-16
I 13
II-13
II-16
84.Сретеновић Светлана
III-18
III-16
III-18
IV-12
III-17
III-16
IV-8
IV-11
IV-10
IV-9
III-17
III-17
85.Стевановић Јасмина
I-14
I-15
I 12
I 13
86.Стевановић Небојша
II-11
III-10
I 9
I 11
III-10
I-15
I 12
I 13
I 10
III-12
87.Стефановић Петар
III-18
III-16
II-15
III-16
II-16
I-14
II-16
II-15
III-18
III-16
III-18
II-15
I-14
88.Шпиљевић-Илић Марија
II-12
II-11
I-15
II-15
II-10
II-11
II-15
II-14
II-10
II-13
II-11
II-15
I-15
II-12
II-13
II-11
I-15
II-13
II-14
II-10
II-12
89.Вранић Ана
90.Милошевић Властимир
91.Трифуновић Миланка
92.Туцаковић Радивоје
93.Арнаут Стефан
III-14
IV-8
III-17
IV-9
III-13
IV-9
IV-8
III-17
III-13
III-14
94.Ћурчић Славољуб
IV-10
III-16
IV-8
III-17
IV-10
III-16
IV-10
III-17
IV-8
III-17
III-17
95.Чобановић Јасмина
III-12
III-13
III-13
III-14
III-15
III-10
III-15
III-12
III-10
III-14
III-11
96.Бубања Јован
III-10
97.Варјачић Миодраг
I-15
II-12
98.Гаљак Иван
II-10
99.Ђорђевић Верољуб
I-15
100.Јосиповић Ненад
I-14
III-15
101.Ковачевић Милинка
I 9
III-13
IV-10
102.Лазин Јасмина
III-10
III-13
II-12
103.Марковић Саша
II-16
III-18
II-16
III-18
104.Тадић Надежда
III-17
III-14
I 12
105.Иванишевић Момчило
IV-11
106.Јелић Рацо
I 13
III-17
107.Лазовић Раде
II-10
108.Љубисављевић Дејан
II-13
I 13
IV-12
II-15
I 12
109.Петровић Гордана
I 9
I 11
II-10
IV-10
110.Поповић Јелена
II-13
IV-12
II-15
IV-11
111.Раичевић Лазар
I-14
III-14
III-15
112.Станишић Александар
II-16
III-18
II-16
III-18
113.Здравковић Александар
III-10
114.Пракса НН
I 11
I-15

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net